Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 77

Lượt truy cập hôm qua: 670

Lượt truy cập tháng: 130924

Tổng truy cập: 2151299

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONINCO 3C họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 ngày 20/7/2018

Sáng 20/7/2018, CONINCO 3C họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

Thành phần bao gồm: Ban lãnh đạo cùng đại diện các Trung tâm, phòng ban trong Công ty.

Đại diện ban lãnh đạo, Tổng giám đốc Trần Việt Cường đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi sơ kết:

Dự án

Tin tức khác