Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 307

Lượt truy cập hôm qua: 876

Lượt truy cập tháng: 121285

Tổng truy cập: 2239611

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONINCO 3C họp Tổng kết năm 2018

Sáng 07/01/2019, tại phòng họp Công ty, CONINCO 3C đã có buổi họp Tổng kết năm 2018.

Thành phần bao gồm: Ban lãnh đạo cùng đại diện các Trung tâm, phòng ban trong Công ty và khách mời Ông Nguyễn Hữu Trường – Phó Tổng giám đốc CONINCO.

Hội nghị tổng kết năm 2018 là năm thành công về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với việc hoàn thành 168 % kế hoach doanh thu, 144% kế hoạch doanh số. Nhiều thị trường mới được mở ra đặc biệt là với các đối tác Nhật Bản.

Sự thành công trong doanh số năm 2018 là do các Giám đốc Trung tâm đã thi đua theo phát động chỉ tiêu doanh số của Hội đồng quản trị.

Hội nghị tổng kết cũng ghi nhận sự nỗ lực đặc biệt trong công tác quản lý chất lượng của phòng kế hoạch – kỹ thuật trong năm 2018 góp phần tạo uy tín cho công ty.

Tổng giám đốc nhắc nhở các lãnh đạo trung tâm về cần nghiên cứu sâu và đặt ra vấn đề rõ ràng hơn nữa để cập nhật các công nghệ xây dựng đặc biệt là BIM trong lĩnh vực xây dựng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giám sát các công trình.

Cuộc họp lần này đưa ra những vấn đề mới, cải tiến cơ chế để nhằm đưa công ty phát triển hướng tới bền vững hơn trong năm 2019.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Các hình ảnh về việc giao chỉ tiêu doanh số cho các Trung tâm

 

Dự án

Tin tức khác