Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 751

Lượt truy cập hôm qua: 722

Lượt truy cập tháng: 203017

Tổng truy cập: 2201581

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONINCO 3C tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Sáng 03/05/2018, tại phòng họp công ty, CONINCO 3C đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018. với sự có mặt của toàn thể cổ đông Công ty. Đặc biệt có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn HữuTrường là Ủy viên HĐQT, đại diện cổ đông của CONINCO

Trong năm 2017, CONINCO 3C đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Năm 2018, Đại diện Hội đồng Quản trị Công ty, chủ tịch Trần Việt Cường hứa sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm 2018.

Đại hội thành công tốt đẹp với sự nhất trí 100% cổ dông về bản kế hoạch 2018 của HĐQT.

Một số hình ảnh tại đại hội

Dự án

Tin tức khác