Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 312

Lượt truy cập hôm qua: 876

Lượt truy cập tháng: 121290

Tổng truy cập: 2239616

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Coninco 3C tổ chức họp khối an toàn lao động ngày 25/10/2016

Ngày 25/10/2016, Công ty Coninco 3C đã tổ chức cuộc họp khối an toàn lao động. Cuộc họp có sự tham gia của ban lãnh đạo công ty và các cán bộ phụ trách an toàn lao động của tất cả các dự án của công ty.

Trong cuộc họp, Ban lãnh đạo đã phổ biến các văn bản pháp luật mới về an toàn lao động cũng như lắng nghe các vấn đề từ các cán bộ phụ trách an toàn tại công trường. Tổng giám đốc – Trần Việt Cường đề nghị nâng cao hơn nữa chất lượng tại các công trường để đảm bảo an toàn cho các dự án của công ty. Cuối cùng, các cán bộ an toàn đã có những chia sẻ kinh nghiệm quý báu về quản lý lao động tại các dự án

Dự án

Tin tức khác