Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 568

Lượt truy cập hôm qua: 622

Lượt truy cập tháng: 124919

Tổng truy cập: 2243245

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Đại hội đồng cổ đông 2013

Ngày 26/4/2013, tại hội trường tầng 7 , số 4 Tôn Thất Tùng, Công ty Cổ phần CONINCO 3C đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2013. Đến dự đại hội có sự góp mặt của HĐQT và toàn thể các cổ đông trong công ty. Đại hội đã thông qua kế họach sản xuất năm 2013 của HĐQT với tỷ lệ nhất trí 95%

Hội đồng Quản trị Công ty dưới sự điều hành của Chủ tịch Trần Việt Cường

Phó Tổng Giám đốc Ngô Kỷ Dương đọc khai mạc và giới thiệu thành phần tham gia Đại hội

Phó Tổng Giám đốc Cao Tuấn Anh báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo, công bố số liệu hoạt động 2012 , phương hướng SXKD 2013

Các cổ đông tham gia góp ý kiến về báo cáo của HĐQT

Tổng Giám đốc Trần Việt Cường giải đáp thắc mắc của Cổ đông

HĐQT chụp ảnh lưu niện cùng một số cổ đông

Dự án

Tin tức khác