Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 2341

Lượt truy cập hôm qua: 970

Lượt truy cập tháng: 201344

Tổng truy cập: 2199908

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Đại Hội đồng cổ đông thường niên công ty CONINCO 3C năm 2012

Sáng 5/5/2012, tại hội trường tầng 7, số 4 Tôn Thất Tùng, Đống đa, Hà Nội. Công ty Cổ phần CONINCO 3C đã tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Trần Việt Cường đã phát biểu khai mạc Đại hội

Sự có mặt đầy đủ của các thành viên Hội đồng Quản trị

Cùng toàn thể Cổ đông trong công ty

Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất năm 2013 của Ban điều hành

Dự án

Tin tức khác