Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 574

Lượt truy cập hôm qua: 622

Lượt truy cập tháng: 124925

Tổng truy cập: 2243251

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Hoàn thành tiêu chí đưa Gia Lâm, Thanh Tri và Đông Anh đến huyện năm 2020

Vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã thông báo, tại cuộc họp tập thể vào tháng 2 năm 2019, do ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Thành phố, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố quyết định một loạt các nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch đầu tư, xây dựng các quận: Gia Lâm, Đông Anh và Thanh Trị thành một quận vào năm 2020.

Hoàn thành tiêu chí đưa Gia Lâm, Thanh Tri và Đông Anh đến huyện năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy tại Thông báo Kết luận số 1483-TB / TU ngày 24/7/2018 về sự đồng thuận về chính sách cho phép các huyện: Đông Anh, Gia Lâm và Thanh Trị phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành tăng tốc tiến độ nghiên cứu, xây dựng dự án đầu tư, xây dựng ba quận thành quận, trình lên cơ quan có thẩm quyền của thành phố để xem xét và quyết định.

Trên cơ sở các đơn vị báo cáo về các yêu cầu và nhu cầu cấp thiết của phát triển đô thị tại thành phố Hà Nội; lợi thế và lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển kinh tế xã hội, giá trị văn hóa truyền thống hiện có của từng quận, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố nhất trí xác định và tham dự Dự thảo đã được xây dựng công phu, đánh giá chi tiết, toàn diện về tình hình. ở từng địa phương, và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí của huyện và phường quy định tại Nghị quyết số 1210/2016 / UBTVQH và Nghị quyết số 1211/2016 / UBTVQH ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để giải quyết một số tiêu chí của các quận chưa đáp ứng được các yêu cầu cần chuyển đổi thành các quận, như: Cân đối thu ngân sách, đầu tư cơ sở hạ tầng, mật độ giao thông đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị và đường bộ. thắp sáng khu đô thị, đất xanh công cộng, Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý báo cáo và tham khảo ý kiến ​​Chính phủ cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế tài chính đặc biệt để tạo nguồn lực đầu tư giúp các quận. phát triển thành một quận.

Theo P.V / Tienphong.vn

Dự án

Tin tức khác