Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 571

Lượt truy cập hôm qua: 622

Lượt truy cập tháng: 124922

Tổng truy cập: 2243248

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Kế hoạch kiểm tra công trình: Khu nhà ở thu nhập thấp Đô thị mới Bắc Cổ Nhuế – Chèm (Từ Liêm) của phòng Kế hoạch Kỹ thuật ngày 27/09/2014

Kính gửi: –  Ban Tổng Giám đốc

–  Lãnh đạo các đơn vị: T.DA 1; T.DA 2; T.TK

–  Trưởng phòng KH-KT

–  Đoàn TVGS công trình Khu nhà ở thu nhập thấp Đô thị mới Bắc Cổ Nhuế – Chèm

– Toàn thể cán bộ Công ty CONINCO 3C

Thực hiện kế hoạch của Phòng KH-KT năm 2014. Phòng KH-KT xin thông báo kế hoạch kiểm tra công trường

công trình Khu nhà ở thu nhập thấp Đô thị mới Bắc Cổ Nhuế – Chèm (Từ Liêm) như sau:

Thời gian kiểm tra: 14 giờ Thứ 7 ngày 27/09/2014

Danh sách đoàn kiểm tra:

1- Lê Minh Sỹ – Trưởng đoàn

2- Đào Duy Tùng – Thành viên

3- Hoàng Anh Quân – Thành viên

4- Nguyễn Tiến Tới – Thành viên

5- Nguyễn Xuân Long (Ks. Điện) – Thành viên.

6- Nguyễn Thanh Nhàn (Ks. Nước) – Thành viên.

Dự án: Khu nhà ở thu nhập thấp Đô thị mới Bắc Cổ Nhuế- Chèm gồm 04 khối nhà,

hiện tại dự án đang triển khai thi công công tác hoàn thiện công trình. 

Phòng KH-KT kính mời Ban Tổng Giám đốc tới thăm quan dự án và tham dự buổi kiểm tra của đoàn.

Kính mời toàn thể cán bộ Công ty tới thăm quan dự án và giao lưu cùng đoàn TVGS.

T.M đoàn kiểm tra: KS Lê Minh Sỹ

Dự án

Tin tức khác