Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 530

Lượt truy cập hôm qua: 1034

Lượt truy cập tháng: 215714

Tổng truy cập: 2223132

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Khảo sát đo đạc mặt bằng tổng thể 1/500 và khoan khảo sát địa chất dự án: Nâng cấp trụ sở UBND xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội

Vị trí xây dựng : Trụ sở UBND xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội

Thông tin chi tiết dự án

Dự án: Nâng cấp Trụ sở UBND xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội có diện tích rộng 2 ha. Dự án bao gồm cải tạo chỉnh tranh các công trình hiện có và xây dựng mới 01 nhà làm việc 2 tầng.
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Đo đạc tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà làm việc 2 tầng.

Bài viết liên quan đến dự án