Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 494

Lượt truy cập hôm qua: 1034

Lượt truy cập tháng: 215678

Tổng truy cập: 2223096

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Kỹ sư tư vấn một công việc chuyên nghiệp

Kỹ sư tư vấn là ai ? 

Từ trước đến nay, rất ít khi chúng ta tự hỏi Kỹ sư tư vấn là ai ? họ làm những gì. Một trong những lý do là do chúng ta quá bận rộn hoặc cho rằng những vấn đề này là không quan trọng hoặc có một trường hợp nữa cũng thử tìm hiểu nhưng thấy phức tạp và bị quá nhiều thông tin làm chúng ta không biết lựa ra đâu là những thông tin có thể tổng hợp.

Trước hết, cùng nhau chúng ta thử đi tìm hiểu các định nghĩa khái niệm “Kỹ sư tư vấn”.

Rõ ràng là hiện nay, các trường đào tạo ra chưa có trường đại học nào có bằng cấp ghi trên đó công nhận là người này được công nhận là kỹ sư tư vấn. Thông thường chúng ta thấy trên bằng là Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư tự động hóa, Kỹ sư điện, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư tin học, ….Vì vậy có thể xem khái niệm “Kỹ sư tư vấn” là một nghề nghiệp, một loại dịch vụ tư vấn có yêu cầu người làm nghề có kiến thức nền tảng về kỹ thuật (engineering). Trong xây dựng thường gặp là: tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát.

Định nghĩa Kỹ sư tư vấn ở nước ngoài như thế nào ?

Hiệp hội các kỹ sư tư vấn Ailen định nghĩa như sau:

(https://www.acei.ie/resources/what-is-consulting-engineering), có định nghĩa luôn cho cụm từ Consuting Engineer như sau:

A consulting engineer is an expert in the planning, design, and construction of both public and private infrastructures. The consulting engineering profession is aimed to benefit the whole of society, through the application of safer, cleaner, and more efficient foundations.

Tạm dịch: “Kỹ sư tư vấn là một chuyên gia vê lập kế hoạch (quy hoạch), thiết kế và xây dựng cho các công trình hạ tầng của khu vực công cộng và tư nhân. Nghề kỹ sư tư vấn hướng đến mục tiêu mang lại lợi ích cho toàn bộ xã hội bằng cách áp dụng các nền tảng an toàn hơn, sạch hơn, và hiệu quả hơn.

Trong trang wiki tiếng Việt (https://vi.wikipedia.org/wiki/Kỹ_sư_tư_vấn) định nghĩa “Kỹ sư tư vấn là một người độc lập thực hiện dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho khách hàng và được trả thù lao, họ thường làm việc trong các công ty tư vấn. Các kỹ sư tư vấn phải đủ trình độ và kinh nghiệm chuyên môn để tư vấn các dịch vụ kỹ thuật”.

Hiệp hội các công ty tư vấn kỹ thuật Canada định nghĩa:

(https://www.acec.ca/about_acec/consulting_engineer/index.html) có định nghĩa như sau:

Consulting engineers offer professional engineering services and expertise to both public and private sector organizations. Consulting engineers also act as independent agents and advocates for their clients, and are responsible for finding innovative solutions to technical problems and provide strategic advice to business and management.

Các kỹ sư tư vấn cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp, các kiến thức chuyên sâu cho các tổ chức trong lĩnh vực công cộng cũng như tư nhân. Các kỹ sư tư vấn cũng hoạt động như một người làm việc độc lập và họ tư vấn cho khách hàng, họ chịu trách nhiệm tìm các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề kỹ thuật và đưa ra lời khuyên chiến lược cho việc kinh doanh và quản lý.

Coninco 3C là doanh nghiệp hoạt động tư vấn chuyên nghiệp với trên 10 năm kinh nghiệm, thực hiện nhiều dự án lớn và cao cấp trên địa bàn toàn lãnh thổ Việt Nam (với nền tảng tiền thân là Trung tâm quản lý kỹ thuật công trình trực thuộc hệ thống CONINCO). Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa và đạo đức nghề nghiệp của lĩnh vực tư vấn xây dựng, luôn luôn hướng tới "CHẤT LƯỢNG - CHẮC CHẮC - CHUYÊN NGHIỆP" để đồng hành và tạo ra nhưng giá trị cao nhất cho các đối tác và cộng đồng.

Dự án

Tin tức khác