Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 475

Lượt truy cập hôm qua: 1034

Lượt truy cập tháng: 215659

Tổng truy cập: 2223077

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Thẩm tra: Dự toán xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Việt Hưng

Khu đô thị mới Việt Hưng có quy mô 210 hạ do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị làm Chủ đầu tư. Dự án đượcc xây dựng tại quận Long Biên , Tp Hà Nội. Phạm vi công việc của CONINCO 3C: Thẩm tra dự toán xây dựng công trình: Cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Việt Hưng. Chủ trì: KTS Lê Khắc Thanh

Thông tin chi tiết dự án

Khu đô thị mới Việt Hưng có quy mô 210 hạ do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị làm Chủ đầu tư. Dự án đượcc xây dựng tại quận Long Biên , Tp Hà Nội.
Phạm vi công việc của CONINCO 3C: Thẩm tra dự toán xây dựng công trình: Cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Việt Hưng. Chủ trì: KTS Lê Khắc Thanh

Bài viết liên quan đến dự án