Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 101

Lượt truy cập hôm qua: 533

Lượt truy cập tháng: 209961

Tổng truy cập: 1936584

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công và dự toán: Tòa nhà Đa năng – Viện địa chất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Tòa nhà Đa năng thuộc dự án: Đầu tư thí điểm phát triển và hiện đại hóa Viện Địa chất

( Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Địa điểm xây dựng: Số 84 , phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Chủ đầu tư: Viện địa chất

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam (VCC)
Tổng mức đầu tư: 50 tỷ
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Chủ trì: KTS  Lê Khắc Thanh

Dự án

Tin tức khác