Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 389

Lượt truy cập hôm qua: 876

Lượt truy cập tháng: 121367

Tổng truy cập: 2239693

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công và dự toán: Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Một Cột (Diên Hựu)

Chùa Một Cột (Diên Hựu) là công trình được được Bộ Vǎn hoá xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Ba Đình Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Chủ trì: KTS Lê Khắc Thanh Chùa Một Cột (Diên Hựu) nằm trong một khu đất rộng 3.931,2m2. Các công trình được tu bổ trong tổng thể chùa bao gồm: Chùa Một cột, Tam quan, Tam bảo, Nhà Tổ- Nhà Mẫu, khu Tháp Tổ, sân vườn, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật Tổng mức đầu tư: 18.000.000.000 đ

Thông tin chi tiết dự án

Chùa Một Cột (Diên Hựu) là công trình được được Bộ Vǎn hoá xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Ba Đình
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Chủ trì: KTS Lê Khắc Thanh

Chùa Một Cột (Diên Hựu) nằm trong một khu đất rộng 3.931,2m2.

Các công trình được tu bổ trong tổng thể chùa bao gồm:

Chùa Một cột, Tam quan, Tam bảo, Nhà Tổ- Nhà Mẫu, khu Tháp Tổ, sân vườn, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật

Tổng mức đầu tư: 18.000.000.000 đ

Bài viết liên quan đến dự án