Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 130

Lượt truy cập hôm qua: 1171

Lượt truy cập tháng: 130094

Tổng truy cập: 2278382

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Thảo luận kinh nghiệm trong công tác tư vấn giám sát phần hoàn thiện

Ngày 30/6/2012. Tại hội trường tầng 7, số 4 Tôn Thất Tùng, Công ty Cổ phần CONINCO 3C đã tổ chức buổi thảo luận kinh nghiệm trong công tác tư vấn giám sát phần hoàn thiện. Đồng chí Phó tổng Giám đốc CONINCO Nguyễn Lương Bình đã đến dự. Nhiều nội dung nóng trong công tác tư vấn giám sát đã được các đại biểu trong hội nghị đem ra “mổ xẻ” rất sôi nổi. Từ việc chuyên môn đến các lĩnh vực nhạy cảm đều được đưa lên bàn nghị sự

Dự án

Tin tức khác