Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 270

Lượt truy cập hôm qua: 876

Lượt truy cập tháng: 121248

Tổng truy cập: 2239574

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Tiến độ dự án Golden An Giang tháng 1/2024

Tiến độ dự án NOXH AN GIANG đạt yêu cầu của chủ đầu và theo đúng kế hoạch cụ thể như dưới đây

Báo cáo tiến độ tòa T3, T4:

- T3: 

+ xây tường: thi công tới tầng 7

+ trát trong: thi công đến tầng 2.

+ trát ngoài: thi công đến tầng 5

- T4:

+ xây tường: thi công tới tầng 10

+ trát trong: thi công đến tầng 8

+ trát ngoài: thi công đến tầng tum

Một số hình ảnh tại dự án 

Dự án

Tin tức khác