Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 2345

Lượt truy cập hôm qua: 970

Lượt truy cập tháng: 201348

Tổng truy cập: 2199912

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Tiến độ dự án Golden City An Giang tháng 3/2024

Ngày 31/1/2024, Tiến độ dự án Nhà ở Xã hội An Giang tháng 1/2024 đạt tiến độ chủ đầu tư đề ra, chi tiết theo thông tin dưới đây

Báo cáo tiến độ tòa T3, T4:

- T3: 

+ Xây tường: thi công tới tầng 7 

+ Trát ngoài: thi công đến tầng 6

+ Chống thấm: chưa thi công.

- T4:

+ Xây tường: thi công tới tầng 10

+ Trát trong: thi công đến tầng 8

+ Trát ngoài: thi công đến tầng tum

+ Chống thấm: thi công tới tầng 3.

Đính kèm một số hình ảnh đang thi công tại dự án

 

 

Dự án

Tin tức khác