Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 322

Lượt truy cập hôm qua: 876

Lượt truy cập tháng: 121300

Tổng truy cập: 2239626

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Tiến độ dự án thi công kết cấu công trình Berriver Long Biên tháng 6/2021

Tháng 6/2021, Tiến độ dự án Thi công kết cấu công trình Berriver Long Biên đạt yêu cầu của chủ đầu tư, chi tiết như sau:

Tòa N02:

- Trát trong tầng 1 đến tầng 20

- Lắp dựng khung, kính cửa sổ từ tầng 3 đến tầng 20 đạt 90%

- Lắp dựng cửa logia từ tầng 3 đến tầng 10 đạt 20%

- Cán nền căn hộ từ tầng 3 đến tầng 6 đạt 90 %

- Bả lớp 1 từ tầng 3 đến tầng 8 đạt 90%

- Trát lót nhà vệ sinh tầng 3, tầng 4 đạt 80%

- Chống thấm nhà vệ sinh, logia tầng từ tầng 3 đến tầng 6 đạt 60%

- Đi ống, luồn dây hệ thống điện đạt 90%

- Hệ thống cấp nước tầng 3-20 đạt 90%

- Hệ thống thoát nước tầng 3-30 đạt 70%

- Lắp đặt ống chữa cháy hành lang tầng 2- 20 đạt 80%

Nhà N04:

- Bả lớp 1 tầng 2-5 đạt 20%

- Cán nền tầng 4 đạt 5%

- Lắp đặt khung nhôm cửa sổ tầng 2 đến tầng 10 đạt 45%

- Lắp đặt ống luồn dây tầng 2-20, tầng kỹ thuật đạt 20%

- Lắp đặt ống chữa cháy khu vực hành lang từ tầng 2 đến tầng 18 đạt 80%

Nhà N05:

- Dựng trục thoát tầng 2-4 đạt 80%

- Lắp đặt ống chữa cháy mẫu hành lang tầng 3 đạt 30%

Một số hình ảnh tại công trường 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

Tin tức khác