Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 580

Lượt truy cập hôm qua: 1034

Lượt truy cập tháng: 215764

Tổng truy cập: 2223182

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Tiến độ dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Sở Dầu, Hải Phòng

Ngày 14/10/2021, Tiến độ thi công  công trình “Tòa nhà hỗn hợp thuộc dự án Hoàng Huy – Sở Dầu” đến ngày đạt yêu cầu chủ đầu tư với chi tiết dưới đây:

  • Thi công tầng hầm

+ Thi công xong bê tông ram dốc từ tầng B3-B2 và B1-Tầng 1.

+ Thi công xong chống thấm vách tường vây hầm B2

  • Thi công phần thân:

+ Thi công xong bê tông dầm sàn tầng 8 cao độ +26,9m

  • Thi công phần M.E:

+ Hoàn thành thử áp lực tuyến ống cấp nước hạ tầng ngoài nhà và trụ cứu hỏa

+ Công tác đặt chờ theo tiến độ thi công xây dựng.

Một số hình ảnh tại công trường 

 

 

 

Dự án

Tin tức khác