Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 184

Lượt truy cập hôm qua: 1171

Lượt truy cập tháng: 130148

Tổng truy cập: 2278436

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Tiến độ dự án dự án Chung cư cao cấp Park Kiara - Park city giai đoạn 3B tháng 5/2021

Ngày 5/05/2021, dự án Chung cư cao cấp Park Kiara - Park city giai đoạn 3B đã đạt tiến độ như sau:

1. Hoàn thành toàn bộ kết cấu phần ngầm.

2. Thi công kết cấu phần thân:

- Tháp A: Thi công cột vách dầm sàn tầng 18.

- Tháp B: Chuẩn bị đổ bê tông dầm sàn tầng 16

3. Công tác MEP: 

- Hệ ống âm sàn:

+ Tháp A: đến tầng 17

+ Tháp B: đến tầng 16

- Hoàn thiện:

+ Tháp A đến tầng 7, trục thoát nước đến tầng 10. 

+ Tháp B đến tầng 5, trục thoát nước đến tầng 10. 

4. Công tác xây trát:

- Tháp A: 

+ Xây: T12 – 10%; T11 – 10%; T10 – 75%; T9 – 70%; T8 – 95%; T7 - 98%; T6 – 98%; T5 – 98%. 

+ Trát trong: T5 – 80%; T6 – 50%; T7 – 70%.

- Tháp B: 

+ Xây: T5 – 95%; T6 - 80%; T7 – 50%; T8 – 30%; T9 – 5%

+ Trát trong: T5 – 50%

5. Công tác bao che công trình: 95%

 

Một số hình ảnh tại công trường 

 

 

 

Dự án

Tin tức khác