Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 454

Lượt truy cập hôm qua: 876

Lượt truy cập tháng: 121432

Tổng truy cập: 2239758

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Tổng Giám đốc CONINCO 3C đến thăm và làm việc tại dự án Wink Thụy Khuê Tháng 5/2024

Ngày 29/5/2024, Tổng Giám đốc Trần Việt Cường đến thăm và làm việc với đoàn tư vấn tại dự án Wink hotel Thụy Khuê. Tiến độ dự án  đã đạt tiến độ của chủ đầu tư đề ra, cụ thể như sau:
- Đào đất và chuyển đi khỏi công trường cho hạng mục xây dựng tường vây     90%
- Công tác dầm đỉnh tường vây    
Lắp đặt cốt thép dầm đỉnh tường vây    80%
Lắp đặt cốp pha dầm đỉnh tường vây    80%
Đổ bê tông cho dầm đỉnh tường vây     80%
Đào đất đến độ -2m    85%
Đổ bê tông sàn cho giàn giáo 1F     80%
Lắp cốp pha và giàn giáo cho sàn tầng 1    65%
Lắp thcoots thép cho tầng 1F    55%

Một số hình ảnh tại công trường

Dự án

Tin tức khác