Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 2351

Lượt truy cập hôm qua: 970

Lượt truy cập tháng: 201354

Tổng truy cập: 2199918

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Từ ngày 20/1/2020: 59 văn bản QPPL lĩnh vực xây dựng hết hiệu lực toàn bộ

Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 56/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019.
Cụ thể, Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2019 bao gồm 59 VBQPPL; ví dụ như:

- Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hết hiệu lực do được bãi bỏ bởi Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019).
- Thông tư 06/2000/TT-BXD hướng dẫn Quyết định 178/1999/QĐ-TTg quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XNK đối với mặt hàng vật liệu xây dựng (hết hiệu lực do được bãi bỏ bởi Thông tư 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019).
- Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị (hết hiệu lực do được bãi bỏ Thông tư 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019).
- Thông tư 15/2008/TT-BXD hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu (hết hiệu lực do được bãi bỏ Thông tư 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019)…
- Và một số văn bản khác (xem trong Quyết định kèm theo).
Quyết định 56/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 20/01/2020.

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-56-qd-bxd-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-180343-d1.html

Dự án

Tin tức khác