Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 569

Lượt truy cập hôm qua: 622

Lượt truy cập tháng: 124920

Tổng truy cập: 2243246

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Xây dựng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương giai đoạn I (Quy mô 500 giường điều trị nội trú)

Dự án : Xây dựng mới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương giai đoạn I (quy mô 500 giường điều trị nội trú)
Địa điểm XD : Xã Kim Chung, huyên Đông Anh, Tp hà Nội
Chủ Đầu tư:Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương
Pham Vi công việc CONINCO 3C; Tư vấn GS thi công xây dựng công trình

Dự án

Tin tức khác