Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 261

Lượt truy cập hôm qua: 496

Lượt truy cập tháng: 63008

Tổng truy cập: 1322510

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Tin công ty

Lễ kết nạp Đảng viên đồng chí Cao Tuấn Anh

Lễ kết nạp Đảng viên đồng chí Cao Tuấn Anh

Đồng chí Cao Tuấn Anh, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần CONINCO 3C . Sau thời gian phấn đấu , rèn luyện đã trở thành một đoàn...

Đại Hội đồng cổ đông thường niên công ty CONINCO 3C năm 2012

Đại Hội đồng cổ đông thường niên công ty CONINCO 3C năm 2012

Sáng 5/5/2012, tại hội trường tầng 7, số 4 Tôn Thất Tùng, Đống đa, Hà Nội. Công ty Cổ phần CONINCO 3C đã tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên...

Thảo luận kinh nghiệm trong công tác tư vấn giám sát phần hoàn thiện

Thảo luận kinh nghiệm trong công tác tư vấn giám sát phần hoàn thiện

Ngày 30/6/2012. Tại hội trường tầng 7, số 4 Tôn Thất Tùng, Công ty Cổ phần CONINCO 3C đã tổ chức buổi thảo luận kinh nghiệm trong công tác tư vấn...

Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài Chính – Kế toán Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài Chính – Kế toán Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Ngày 1/7/2012, tại trụ sở VP Công ty, Thay mặt ban lãnh đạo, Tổng Giám Đốc Trần Việt Cường đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài...

Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài Chính – Kế toán Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài Chính – Kế toán Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Ngày 1/7/2012, tại trụ sở VP Công ty, Thay mặt ban lãnh đạo, Tổng Giám Đốc Trần Việt Cường đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài...

Bổ nhiệm trưởng phòng Kế hoạch- Kỹ thuật Đào Duy Tùng

Bổ nhiệm trưởng phòng Kế hoạch- Kỹ thuật Đào Duy Tùng

Ngày 11/8/2012, Tại buổi họp chủ trì các đoàn tư vấn giám sát của Công ty CONINCO 3C, thay mặt ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc Trần Việt Cường đã trao...