Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 76

Lượt truy cập hôm qua: 1563

Lượt truy cập tháng: 88784

Tổng truy cập: 1426416

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Tin công ty

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Trong đại hội cổ đông lần thứ nhất đã diễn ra lễ ra mắt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty

Tổng kết hoạt động kinh doanh 2011 và định hướng phát triển 2012 của CONINCO 3C

Tổng kết hoạt động kinh doanh 2011 và định hướng phát triển 2012...

Ngày 12 tháng 1 năm 2012, tại hội trường tầng 7 số 4 Tôn Thất Tùng đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh 2011