Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 246

Lượt truy cập hôm qua: 773

Lượt truy cập tháng: 197207

Tổng truy cập: 1975848

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình:Trung tâm Triển lãm và Trung tâm Thế giới trẻ thơ, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông- Hà Nội

Công trình:Trung tâm Triển lãm và Trung tâm Thế giới trẻ thơ, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông- Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TSQ Việt Nam

Quy mô công trình cao 4 tầng; Diện tích sàn xây dựng: 32.000 m2

Tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng

Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh

Dự án

Tin tức khác